Kim Kardashian, dispuesta a comer "caca" para mantenerse siempre joven

Kim Kardashian