Critican a Aitana por sus palabras sobre el feminismo: "Intento ser cautelosa"

Critican a Aitana por su postura sobre el feminismo: "Intento ser cautelosa"